Koordynator Koalicji

eRecruitment
Solutions sp. z o.o.

ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
NIP: 5272541511

tel.: +48 (22) 373 73 00
kontakt@erecruiter.pl
www.eRecruiter.pl

Osoba kontaktowa

Martyna Wasilewska

Koordynator Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji

e-mail: monika.rozycka@erecruiter.pl